IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2006, Phtalates
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2006 Subreport 1: Phthalates http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1750.pdf