IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2002, HCBD
Rapport Länk
Kaj & Palm, 2003 Screening av hexaklorbutadien (HCBD) i miljön, IVL B1542 http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1543.pdf