IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Nationwide screening of WFD priority substances
Rapport Länk
Nationwide screening of WFD priority substances http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/vattendirektivsamnen2006.pdf
Nationwide screening of WFD priority substances Appendix 1 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/vattendirektivsamnen2006app1.pdf
Nationwide screening of WFD priority substances Appendix 2 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/vattendirektivsamnen2006app2.pdf
Nationwide screening of WFD priority substances Appendix 3 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/vattendirektivsamnen2006app3.pdf