IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2006, 1,5,9-Cyclododecatriene
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2006. Subreport 2: 1,5,9-cyklododecatriene http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1747.pdf