IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Uppföljningsprojekt - Analys av oktaklorstyren, flyktiga metylsiloxaner, vissa fenoler och endosulfan
Rapport Länk
Screening 2004 - uppföljningsprojekt Analys av oktaklorstyren, flyktiga metylsiloxaner, vissa fenoler och endosulfan http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1745.pdf