IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Södermanlands län, Båtbottenfärger i natur- och småbåtshamnar
Rapport Länk
Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/dlanbatbottenfarger.pdf