IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Rapport Länk
Föroreningar och miljökvalitet i biota längs Bohuskusten 1992–2001 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Bohuskusten-92-01del7.pdf