IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Perfluorerade alkylsyror i matkorgsprover och fisk från Vättern och Ålands hav
Rapport Länk
Perfluorerade alkylsyror i matkorgsprover och fisk från Vättern och Ålands hav http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/pfas_fisk.pdf