IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljögifter i ytvatten
Rapport Länk
Miljögifter i ytvatten http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/vasterhavet.pdf