IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2002, HCBD
Rapport Länk
HBCD i Sverige - screening av ett bromerat flamskyddsmedel http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1434.pdf