IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2005, Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS)
Rapport Länk
Results from Swedish National Screening programme 2005: Sub report 3 Perflourinated Alkylated Substances (PFAS) http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1698.pdf