IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2005, Biocides
Rapport Länk
Results from Swedish National Screening programme 2005: Sub report 2 Biocides http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1700.pdf