IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2005, Antibiotics, Anti-inflammatory substances and Hormones
Rapport Länk
Results from Swedish National Screening programme 2005: Sub report 1 Antibiotics, Anti-inflammatory substances and Hormones http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1689.pdf