IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Analys av bromerade flamskyddsmedel i Östersjöfisk
Rapport Länk
Analys av bromerade flamskyddsmedel i Östersjöfisk http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/mopbdefisk.pdf