IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2003, Klorparaffiner
Rapport Länk
Screening av klorparaffiner i den Svenska miljön http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/klorparaffinerPCA.pdf