IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljöövervakning av slam 2004-2006
Rapport Länk
Miljöövervakning av slam:Redovisning av resultat från 2004, 2005 och 2006 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/UmU_slamresultat_2004-2006.pdf