IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Isocyanater
Rapport Länk
Delrapport 6 - isocyanater http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1640.pdf