IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Mirex and endosulfan
Rapport Länk
Subreport 5: Mirex and Endosulfan http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1641.pdf