IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Siloxanes
Rapport Länk
Subreport 4: Siloxanes http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1643.pdf