IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Limonene
Rapport Länk
Subreport 3: Limonene http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1647.pdf