IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2001, PCP, triclosan
Rapport Länk
Screening av triclosan och vissa bromerade fenoliska ämnen i Sverige http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1477.pdf
Screening av pentaklorfenol i miljön http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1474.pdf