IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Octachlorostyrene, monochlorostyrenes and b-brormostyrene
Rapport Länk
Subreport 2: Octachlorostyren, Monochlorostyrenes and beta-Bromostyrene http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1646.pdf