IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Adiapates
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2004 Subreport 1: Adipates http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1645.pdf