IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Persistant organic pollutants in Swedish mosses
Rapport Länk
Persistant organic pollutants in Swedish mosses http://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=5259