IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Spridning av organiska ämnen till miljön via slamspridning
Rapport Länk
SCREENING OF ORGANIC POLLUTANTS IN SEWAGE SLUDGE AMENDED ARABLE SOILS http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/screening_organic_pollutants_in_sewage.pdf