IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening 2014: Analysis of UV-filters (and fragrances) used in cosmetics and textiles
Rapport Länk
Screening 2014: Analysis of UV-filters (and fragrances) used in cosmetics and textiles http://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=1020