IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening 2014: Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters
Rapport Länk
Screening 2014: Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters http://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=1021