IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljögifter hos räv, mård och rovfåglar
Rapport Länk
Miljögifter hos räv, mård och rovfåglar http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/rapport-miljogifter-rovdjur.pdf