IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Monitoring av biocider från båtbottenfärger
Rapport Länk
Kemiska ämnen i båtbottenfärger http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/batbottenfarger.pdf