IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 2013
Rapport Länk
Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 2013 http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B2214.pdf