IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2013: Antibacterial substances
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme - Antibacterial substances http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/C56.pdf