IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag
Rapport Länk
Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag http://pub.epsilon.slu.se/11593/13/ahrens_l_etal_141017.pdf