IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening, 2001, oktylfenoler
Rapport Länk
Determination of alkyphenols and musk compounds in waste water,sediment and fish http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/NFA_report_alkylphenols_musks_02.pdf