IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening of surface water systems adjacent to paper recycling mills
Rapport Länk
Screening of surface water systems adjacent to paper recycling mills http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_Returpappersbruk.pdf