IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Karaktärisering av kemikalieläckage från växthus
Rapport Länk
Karakterisering av kemikalieläckage, dess halter och transportvägar från växthus och andra hårdgjorda odlingsytor http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Kemikalielackage_vaxthus.pdf