IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av organiska ämnen i lakvatten
Rapport Länk
Screening av organiska ämnen i lakvatten http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Sweco-organiska-lakvatten-deponier.pdf
Screening av organiska ämnen i lakvatten Bilaga 1-3 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Sweco-Lakvatten-Bilaga1-3.pdf
Screening av organiska ämnen i lakvatten Bilaga 4 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Sweco-Lakvatten-Bilaga4.pdf
Screening av organiska ämnen i lakvatten Bilaga 5-16 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Sweco-Lakvatten-Bilaga5-16.pdf