IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2001, Organotin compounds
Rapport Länk
Screening of organotin compounds in the Swedish environment http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/organotenn.pdf