IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Bronopol, Resorcinol, m-Cresol and Triclosan in the Nordic Environment
Rapport Länk
Nordicscreening.org http://nordicscreening.org/