IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2004, Tertiary butylphenols, methylphenols, and long-chain alkylphenols
Rapport Länk
Screening tertiary butylphenols, methylphenols and long-chain alkylphenols http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1594.pdf