IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Perfluorinated alkylated substances (PFAS) un the nordic environment
Rapport Länk
Nordicscreening.org http://nordicscreening.org/