IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening 2012, Rodenticides
Rapport Länk
Screening 2012, Rodenticides http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B2103.pdf