IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening 2011:Emerging Brominated Flame Retardants (BFRs) and Polybrominated dibenzofurans (PBDFs)
Rapport Länk
Screening of Emerging Brominated Flame Retardants (BFRs) and Polybrominated dibenzofurans (PBDFs) http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B2110.pdf