IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2011 fragances, complexing agents
Rapport Länk
Screening of the fragrances OTNE, acetylcedrene and diphenylether http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/WSP_scr2011_1.pdf
Screening of complexing agents: EDTA, DTPA ,NTA, 1,3-PDTA and ADA http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/WSP_scr2011_2.pdf
Screening of TPPO, TMDD and TCEP, three polar pollutants http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/WSP_scr2011_3.pdf