IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Brominated Flame Retardants (BFR) in the Nordic Environment
Rapport Länk
Nordicscreening.org http://nordicscreening.org/