IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljögifter i Gävleborg, resultat från verifieringar 2009 – 2011
Rapport Länk
Miljögifter i Gävleborg, resultat från verifieringar 2009 – 2011 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/miljogifter_gavleborg_hela_ny_2.pdf