IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av miljögifter i lodjur och berguv
Rapport Länk
Metals and organic contaminants in eagle owl (Bubo bubo) and Eurasian lynx (Lynx lynx) from different parts of Sweden http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/MetalsOrganicContamEagleowlLynx.pdf