IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2002, Antibiotika
Rapport Länk
Screening av antibiotika i avloppsvatten, slam och fisk under 2002/2003 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/antibiotika.pdf