IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2001, Diantimontrioxid
Rapport Länk
Antimon i Sverige - användning, spridning och miljöpåverkan http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1473.pdf