IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2010, Polychlorinated naphthalenes (PCNs)
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2010 Subreport 1. Polychlorinated naphthalenes (PCNs) http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B2002.pdf