IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2010, Fluorescent Whitening Agents
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2010: Subreport 2. Fluorescent Whitening Agents http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1995.pdf